Leśny Park Wiejska

Autor: Administrator serwisu

04/10/2019

cover.png

Przedstawiamy IV wersję koncepcji zagospodarowania terenu dla projektu „Leśny Park Wiejska”, zawierającą wszystkie zgłoszone uprzednio uwagi. Prezydent zaakceptował propozycję planu zagospodarowania, komunikacji wewnętrznej i usytuowania urządzeń wchodzących w zakres wykonywanego projektu jak również kosztorys. Zgodnie z umową z projektantami oczekujemy teraz kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. Wykonawcom projektu została wskazana zasadność przekazania propozycji harmonogramu z podziałem prac uwzględniających przeniesienie wykonania części zadania na rok 2020.  

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2