Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne z terenu Miasta Otwocka odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

  1. RDF Sp. z o.o.  z siedzibą w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka / MPK Pure Home Sp. z o.o.  z siedzibą w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka,   lokalizacja instalacji -  16-010 Studzianki, ul. Spółdzielcza 36,