Nasze projekty - rozwiązania i technologie

Autor: Administrator serwisu

Logo funduszu

Dzięki skutecznemu wdrożeniu planu modernizacji naszego zakładu na dzień dzisiejszy dążymy do całkowitej przebudowy naszej kotłowni na jedną z najbardziej nowoczesnych i ekologicznych kotłowni na Mazowszu.

Dokładamy wszelkich starań, by ograniczać emisje spalin oraz koszty ogrzewania ponoszone przez odbiorców. Służy temu racjonalne gospodarowanie i oszczędzanie energii cieplnej. Jest to możliwe dzięki odpowiednim urządzeniom automatyki węzłów, odpowiednim elementom regulacyjnym na instalacjach centralnego ogrzewania, ciągłym podnoszeniem standardów wytwarzania energii cieplnej jak i edukacji naszych klientów w temacie termomodernizacji budynków. Aby ograniczać straty ciepła z samej sieci, systematycznie prowadzimy jej modernizację.

Jesteśmy kotłownią gazową emitującą 1/3 dwutlenku węgla co kotłownia na paliwo stałe. Od 2001 roku skutecznie wdrażamy plan modernizacji naszej kotłowni tak by spełniała polskie i europejskie normy. W 2005 roku zmodernizowaliśmy kotłownię wymieniając kocioł grzewczy na najnowocześniejszy energooszczędny o niskiej emisji spalin i dużej sprawności (powyżej 90%).

 

Krokiem kolejnym była budowa od podstaw systemu odprowadzania spalin. Modernizację przeprowadzono etapami w 2010roku. Nowy komin jest bardzo nowoczesny i spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa zgodnie z polskimi i europejskimi normami. Ciekawostką jest to że został uznany przez środowisko architektoniczne jako najładniejszy w całym powiecie Otwockim.

 

Również w roku 2010 przeprowadzono modernizację węzłów ciepłowniczych. Wymieniono stare nie spełniające już unijnych wymagań węzły na nowoczesne, ekonomiczne i wydajne węzły spełniające europejskie i polskie normy energetyczne.

W 2011 na przełomie maja i czerwca został wymieniony bufor ciepła. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologi zmniejszyliśmy straty ciepła. Jest to kolejny krok w modernizacji naszej kotłowni.

 

W 2013 roku przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie został wymieniony kocioł gazowy PWPG-6 na nowy 4MW. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii zwiększyliśmy wydajność jednocześnie zmniejszając emisję dwutlenku węgla - dbamy o środowisko. Już teraz można powiedzieć że montaż tego nowego wysokowydajnego kotła umożliwi nam wyjście z systemu opłat za emisję CO2.

 

Dodatkowo zamontowaliśmy też nową wysokowydajną ekologiczną stację uzdatniania wody. Jest to kolejny krok w modernizacji naszej kotłowni.

Jednocześnie toczą się rozmowy z Zarządem Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej która jest zainteresowana dostawą ciepłej wody 12 miesięcy w roku. Zwiększy to bezpieczeństwo naszych mieszkańców eliminując ryzyko zatrucia czadem z nieszczelnych instalacji i piecyków gazowych.
Nasza kotłownia jest najstarszą kotłownią gazową na Mazowszu. Wprowadzane systematycznie zmiany doprowadziły do tego że aktualnie Otwock posiada jedną z nowocześniejszych kotłowni gazowych w całym województwie. Nadal będziemy kontynuować rozpoczęty już plan modernizacji kotłowni na kogeneracyjną  (jednocześnie produkującą energię elektryczną i cieplną). Będzie to źródło o wysokiej sprawności i niskiej emisji spalin oraz spełni wymagania 21 wieku co do wymagań środowiskowych i ekologicznych. Staramy się o finansowanie projektu nowoczesnej kogeneracyjnej kotłowni ze środków unii europejskiej - z międzynarodowego funduszu ochrony środowiska.

link do strony głównej zakładu