Nowe taryfy za wodę i ścieki

Autor: BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

02/01/2018

Od 21 stycznia 2018 roku wejdą w życie nowe taryfy za wodę i ścieki. Będzie mniej grup odbiorców, a likwidacji ulega opłata za przyłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

Po sześciu latach zmienia się sposób naliczeń oraz ceny za pobór wody i odprowadzanie ścieków na terenie Otwocka. Zgodnie z nowymi regulacjami uproszczony podział na dwie grupy zastosowano dla osób wykorzystujących wodę do celów socjalno-bytowych oraz dla podmiotów wykorzystujących wodę do celów produkcyjnych.

Zmiana dotyczy również cen za ścieki odprowadzane do oczyszczalni ścieków. Zgodnie z nowymi regulacjami nie będzie już podziału na grupy. Oznacza to, że tyle samo za 1m³ wody zapłacą mieszkańcy, co podmioty gospodarcze. Jeśli  tzw. "ładunek ścieków” dostarczanych przez podmioty gospodarcze będzie przekraczał przyjęte normy zostanie im naliczona dodatkowa opłata za te przekroczenia.

Ograniczenie liczby grup odbiorców, rosnące koszty produkcji oraz inflacja (suma po 6 latach) spowoduje zmianę wysokości stawek. Nie oznacza to jednak podwyżek, a jedynie urealnienie stawek dla poszczególnych grup klientów korzystających z wody dostarczanej miejskim wodociągiem i odprowadzających ścieki do otwockiej oczyszczalni.

DO POBRANIA:

Ogłoszenie Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. o nowych taryfach

Stawki obowiązywały będą od 21 stycznia 2018 roku do 10 czerwca 2018 roku. Nowe regulacje wejdą w życie, w związku z podjętymi przez Radę Miasta Otwocka wnioskami o stwierdzenie nieważności dotychczasowych uchwał w sprawie ustalenia taryf za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków oraz decyzją Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.   

LINK: Materiał magazynu „Liderzy Innowacyjności” w „Dzienniku Gazecie Prawnej” prezentujący przyczyny zmiany taryf

Zmiana taryf to dobra informacja dla osób, które nie korzystają jeszcze z publicznej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Według nowych regulacji, nie będzie już żadnych opłat za przyłączenie budynków do wodociągu i kanalizacji.

OPWiK Sp. z o.o. poinformowało także o zakończeniu kolejnego etapu kompleksowej modernizacji oczyszczalni ścieków. Dzięki przeprowadzonym pracom na terenie Otwocka działa jedna z najnowocześniejszych i najbardziej proekologicznych oczyszczalni w Polsce.

LINK: Materiał OPWiK Sp. z o.o. o zakresie modernizacji oczyszczalni ścieków

Natomiast w wyniku zrealizowanej przed kilkoma laty modernizacji sieci i rozbudowie stacji uzdatniania wody, OPWiK realizuje projekt „DomoVita – źródło życia w Twoim domu”. Woda dostarczana przez OPWiK spełnia najwyższe standardy i jest zdatna do spożywania prosto z kranu.