Nowoczesne wyposażenie szkolnych gabinetów zdrowia. Otwock otrzymał dotację!

Autor: BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

24/11/2017

Rządowe dofinansowanie na zakup wyposażenia do gabinetów zdrowia we wszystkich publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock.

Wojewoda Mazowiecki zdecydował o przekazaniu Miastu Otwock ponad 64 tys. zł - ze środków rządowych - na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w publicznych szkołach podstawowych.

W ramach pozyskanych środków w zależności od potrzeb zostaną zakupione m.in.: kozetki, stoliki zabiegowe lub stanowiska pracy – urządzone i wyposażone stosownie do zakresu zadań pielęgniarki szkolnej, szafki, wagi medyczne ze wzrostomierzem, parawany, aparaty do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi z kompletem mankietów dla dzieci i dorosłych, stetoskopy, tablice Snellena do badania ostrości wzroku, tablice Ishihary do badania widzenia barwnego, tablice – siatki centylowe wzrostu i masy ciała oraz inne pomoce do wykonywania testów przesiewowych i interpretacji ich wyników, środki do nadzorowanej grupowej profilaktyki próchnicy zębów.

Pozyskana dotacja, dzięki której zostaną doposażone gabinety profilaktyki zdrowotnej zapewni uczniom otwockich placówek oświatowych profesjonalną opiekę pielęgniarską, działania profilaktyczne oraz pomoc przedlekarską.

Dwie z dziesięciu szkół są placówkami posiadającymi oddziały integracyjne i terapeutyczne, gdzie znaczna część uczniów wymaga wzmożonego wsparcia i opieki pielęgniarki szkolnej, co w dobrze i profesjonalnie wyposażonym gabinecie będzie łatwiejsze do zapewnienia.

 

Infografika z rządowego programu „Medycyna szkolna”

Ministerstwa Zdrowia