Obwieszczenie Starosty Otwockiego

Autor: Wydział Kultury i Promocji

27/12/2018

OBWIESZCZENIE STAROSTY OTWOCKIEGO


Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa istniejącego pasa drogi gminnej ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Żeromskiego do ul Krasińskiego"

na następujących działkach ewidencyjnych w gminie Otwock:

- obręb 78: 19/4, 19/3, 17 15,17 /6, 17/1, 19/2, 19/1, 14/1, 14/3

- obręb: 98: 60/2, 59/2, 59/3, 54/7, 45/1, 46, 58

Strony postępowania mogą w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia zapoznać się z dokumentami złożonymi wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w dniach pracy Starostwa Powiatowego w Otwocku (pn. 8.00-16.00, wt., śrd.,  czw., pt. 8.00- 15.15) w Wydziale Architektury i Budownictwa w Otwocku (ul. Komunardów 10, p. 14., tel. 0-22-788-15-34, w. 372) i w tym terminie złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2069) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

/-/ Starosta Otwocki


Galeria