Ocena jakości wody w wodociągu publicznym w II półroczu 2017r.

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

15/01/2018

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Otwocku przekazał Prezydentowi Miasta Otwocka ocenę jakości wody w wodociągu publicznym w Otwocku w II półroczu 2017r. Zgodnie z oceną PPIS w Otwocku stwierdził o przydatności wody z wodociągu zarządzanego przez Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. do spożycia przez ludzi.

Ocena  jakości wody w wodociągu publicznym w Otwocku w II półroczu 2017r.