Odpowiedzialność ekologiczna w Zakładzie Energetyki Cieplnej

Autor: Administrator serwisu

Grafika eco

Ekologia to racjonalne gospodarowanie energią i dokonywanie właściwych wyborów.

Racjonalne gospodarowanie energią jest jednym z najważniejszych celów stojących przed firmami zajmującymi się jej produkcją i dystrybucją. Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej od wielu lat stara się minimalizować negatywny wpływ na otaczające nas środowisko dzięki wdrażaniu nowych technologii do produkcji energii cieplnej.

Dokładamy wszelkich starań, by ograniczać emisje spalin oraz koszty ogrzewania ponoszone przez odbiorców. Służy temu racjonalne gospodarowanie i oszczędzanie energii cieplnej. Jest to możliwe dzięki odpowiednim urządzeniom automatyki węzłów, odpowiednim elementom regulacyjnym na instalacjach centralnego ogrzewania, ciągłym podnoszeniem standardów wytwarzania energii cieplnej jak i edukacji naszych klientów w temacie termomodernizacji budynków. Aby ograniczać straty ciepła z samej sieci, systematycznie prowadzimy jej modernizację.

Jesteśmy kotłownią gazową emitującą 1/3 dwutlenku węgla co kotłownia na paliwo stałe. Od 2001 roku skutecznie wdrażamy plan modernizacji naszej kotłowni tak by spełniała polskie i europejskie normy. W 2005 roku zmodernizowaliśmy kotłownię wymieniając kocioł grzewczy na najnowocześniejszy energooszczędny o niskiej emisji spalin i dużej sprawności (powyżej 90%).

Krokiem kolejnym była budowa od podstaw systemu odprowadzania spalin. Modernizację przeprowadzono etapami w 2010 roku. Nowy komin jest bardzo nowoczesny i spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa zgodnie z polskimi i europejskimi normami. Ciekawostką jest to że został uznany przez środowisko architektoniczne jako najładniejszy w całym powiecie Otwockim.

Nasza kotłownia jest najstarszą kotłownią gazową na Mazowszu. Wprowadzane systematycznie zmiany doprowadziły do tego że aktualnie Otwock posiada jedną z nowocześniejszych kotłowni gazowych w całym województwie. Nadal będziemy kontynuować rozpoczęty już plan modernizacji kotłowni na kogeneracyjną (jednocześnie produkującą energię elektryczną i cieplną). Będzie to źródło o wysokiej sprawności i niskiej emisji spalin oraz spełni wymagania XXI wieku co do wymagań środowiskowych i ekologicznych. Staramy się o finansowanie projektu nowoczesnej kogeneracyjnej kotłowni ze środków unii europejskiej - z Międzynarodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

link do strony głównej zakładu