Odwołanie dyskusji publicznej dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Emilii Plater"

Autor: Administrator serwisu

11/09/2020

Prezydent Miasta Otwocka informuje, że z przyczyn niezależnych od Urzędu Miasta Otwocka dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Emilii Plater”, wyznaczona na dzień 15 września 2020 r. nie odbędzie się, a okres wyłożenia do publicznego wglądu zostanie wydłużony. Terminy zostaną podane w osobnym obwieszczeniu w najbliższym czasie.

Odwołanie dyskusji publicznej mpzp Emilii Plater