Odwołanie przetargu

Autor: Administrator serwisu

07/08/2020

Informujemy, że ustny przetarg ograniczony ogłoszony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 13/10 z obr. 239 położonej w Otwocku przy ul. Stefana Żeromskiego, ogłoszony na dzień 07.08.2020 r. zostaje odwołany z powodu braku zamieszczenia w treści ogłoszenia o przetargu istotnej informacji dla nabywców.