Oferta Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct na 2020 rok

Autor: Administrator serwisu

17/01/2020

cover.png

Tak jak i w ubiegłym roku, chciałabym serdecznie zaprosić Państwa do skorzystania z oferty Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa w ramach działań planowanych na 2020 r.  W ramach bezpłatnej działalności Punktu w 2020 roku oferujemy szereg poniżej przedstawionych działań dedykowanych mieszkańcom wszystkich gmin wchodzących w skład Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF), m.in.:

  1. Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych poświęcony jednej ze swobód wspólnego rynku Unii Europejskiej (np. swobodny przepływ osób) (III/ IV kwartał 2020 r.);
  2. Konkurs fotograficzny dla mieszkańców Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego nawiązujący do założeń Europejskiego Zielonego Ładu oraz ochrony środowiska (II kwartał 2020 r.)
  3. Debaty oksfordzkie dla uczniów szkół średnich (marzec – kwiecień 2020 r.)
  4. Coroczna impreza plenerowa pn. „Piknik Europejski” (wrzesień 2020 r.)
  5. Lekcje europejskie dla uczniów szkół podstawowych i średnich
  6. Lekcje europejskie w Tramwaju Promocyjnym (maj 2020 r.)
  7. Europejskie Wykłady Otwarte
  8. Dystrybucja comiesięcznego elektronicznego Biuletynu Europejskiego.
  9. Warsztaty edukacyjne dla przedsiębiorców
  10. Możliwość udziału PIEED-Warszawa w lokalnych gminnych wydarzeniach o charakterze m.in. europejskim (np. Dni Miasta/Święto Gminy, etc.)

 Informacja o wszystkich najbliższych wydarzeniach (i materiały służące ich promocji np. zaproszenia czy ogłoszenia w formacie pdf) będzie na bieżąco będzie zamieszczana na stronie Punktu – www.europedirect.um.warszawa.pl oraz na profilu na facebook.com/EuropeDirectWarszawa