Ostrzeżenia I stopnia o złej jakości powietrza

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

10/04/2018

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie I stopnia o złej jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckieg. 

Główną przyczyną podwyższonych wartości jest komunikacja, w tym wtórne pylenie z ulic i emisja spalin. Wystąpią również warunki meteorologiczne sprzyjające takiej.

Prognozuje się utrzymywanie podwyższonych stężeń pyłu.

Do pobrania Ostrzeżenie Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego z dnia 10 kwietnia 2018r.