Podpisanie Listu Intencyjnego

Autor: Gazeta Otwocka

28/04/2017

Od lewej: Komendant Powiatowy Policji w Otwocku podinsp. Hubert Białogrodzki, Wiceprezes Sądu Rejonowego w Otwocku Kamila Różańska, Prezydent Miasta Otwocka Zbigniew Szczepaniak, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie płk Zbigniew Brzostek

Prezydent Miasta Otwocka Zbigniew Szczepaniak, Wiceprezes Sądu Rejonowego w Otwocku Kamila Różańska, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie płk Zbigniew Brzostek oraz Komendant Powiatowy Policji w Otwocku podinsp. Hubert Białogrodzki podpisali List intencyjny, zobowiązując się do realizacji wspólnych działań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z otwockich szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz ich rodziców z zakresu zapobiegania zjawisku używania narkotyków i dopalaczy oraz ograniczania innych zjawisk patologicznych.

Celem inicjatywy jest prowadzenie programów prewencyjnych, przeciwdziałających narkomanii wśród nieletnich, promowanie zachowań mających wpływ na ograniczenie zagrożenia, wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz wskazanie młodym ludziom konsekwencji wyborów życiowych, które niekiedy mogą kończyć się łamaniem prawa, popadaniem w uzależnienia i w rezultacie realną groźbą długoletniego więzienia.

Podczas spotkania w dniu 28 kwietnia 2017 r., sygnatariusze listu intencyjnego wyrazili przekonanie, że dobra i powszechna profilaktyka ukierunkowana na przeciwdziałanie codziennym zagrożeniom wśród dzieci i młodzieży z terenu Otwocka jest ich wspólnym priorytetem, a jedną z podstawowych zasad chronienia dzieci i młodzieży przed uzależnieniami, jest prowadzenie profilaktyki i informowanie o zagrożeniach jakie niesie ze sobą używanie narkotyków przez osoby profesjonalnie zajmujące się obszarem uzależnień lub przeszkolone z tego zakresu.

Okres dojrzewania jest dla młodych ludzi czasem wyjątkowym. I to nie tylko dlatego, że bywa on okresem „burzy i naporu”, ale też dlatego, że jest to okres przełomowy między byciem już dorosłym, a pozostawaniem jeszcze dzieckiem. To właśnie w tym czasie młodzież próbuje sobie odpowiedzieć na pytanie „kim właściwie jestem?” czy „na ile mogę sobie pozwolić?”. Takie testowanie granic własnych możliwości ma swój oddźwięk także w sięganiu po substancje psychoaktywne.

Najczęstszą przyczyną występowania wśród młodzieży zachowań ryzykownych jest brak informacji i dostatecznej wiedzy na temat ich negatywnych skutków zdrowotnych, a także brak akceptacji otoczenia dla zaspokojenia dążeń młodego człowieka. Do tego dołącza się bunt młodzieńczy, przekora, jako wyraz negatywnego stosunku do otoczenia i biernego oporu wobec wszelkich wymagań dorosłych. Element tzw. wsparcia społecznego odgrywa tutaj dużą rolę. Gdy go zabraknie narastające trudności mogą pociągać za sobą dalsze komplikacje życiowe, a często stają się powodem zachowań ryzykownych (problemowych) Istotą pojawiających się w okresie dorastania zachowań problemowych jest to, że mają one tendencję do kumulowania się, wzajemnej stymulacji - jedne pociągają za sobą inne nieakceptowane, szkodliwe sposoby zachowań.

Galeria