Potrzeby rozwojowe OBSZARU METROPOLITALNEGO WARSZAWY w kontekście programowania i realizacji polityki spójności po 2020

Autor: Administrator serwisu

15/01/2020

cover.png

http://omw.um.warszawa.pl/potrzeby-rozwojowe-obszaru-metropolitalnego-warszawy-w-kontekscie-programowania-i-realizacji-polityki-spojnosci-po-2020/