Pozyskaj dofinansowanie

Poniżej podajemy nazwy instytucji i adresy ich stron internetowych, na których ogłaszane są programy, w ramach których możecie Państwo pozyskać różnego rodzaju środki zewnętrzne, zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób indywidualnych.

Ministerstwo Rozwoju: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/wyszukiwarka/

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego: http://rpo.mazowia.eu/

Program Operacyjny Kapitał Ludzki: http://pokl.mazowia.eu/

Punkty informacyjne na Mazowszu: http://mazowia.eu/aktualnosci/pife.html

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: http://www.parp.gov.pl/rok-2016-2

Agencja Rozwoju Mazowsza: http://www.armsa.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=343:dzial-funduszy-unijnych-i-szkolen&Itemid=1144&lang=pl

Unia dla przedsiębiorczych: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie:

Konkursy: http://wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/konkursy-2016-pb

Programy dla osób fizycznych: http://www.wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/programy-2016-osoby-fizyczne

Programy dla pozostałych wnioskodawców: http://www.wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/programy-2016-pb

Dopłaty do kredytów: http://www.wfosigw.pl/strefa-beneficjenta/doplaty_do_kredytow/Regulamin

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: http://www.arimr.gov.pl/#


Artykuły

  • ,,Badania na rynek"

    19/03/2018

    Autor:biuro ds.funduszy zewnętrznych

    Konkurs, w ramach którego przedsiębiorcy ze średnich miast oraz gmin sąsiednich moga uzyskać do 20 mln złotych dofinansowania.

    Czytaj Więcej o: