Aktualizacje planu gospodarki niskoemisyjnej oraz założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Otwocka.

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

25/10/2018

Informujemy, że zostały opracowane projekty dokumentów:

  •  „Aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na lata 2015-2020 z perspektywą do roku 2024 dla Miasta Otwock”.
  • „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Otwock”.

Poniżej zamieszczamy linki do projektów przedmiotowych dokumentów, informując jednocześnie o możliwości składania uwag na adres srodowisko@otwock.pl

  „Aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na lata 2015-2020 z perspektywą do roku 2024 dla Miasta Otwock”

 „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Otwock”