Obwieszczenie Starosty Otwockiego

Autor: Administrator serwisu

27/12/2018

OBWIESZCZENIE STAROSTY OTWOCKIEGO

 

Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474) zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Kreciej w Otwocku" na następujących działkach ewidencyjnych w gminie Otwock:

- obręb 204: 31, 32, 33, 36/1, 36/2, 37, 41/1, 41/2, 42, 43/2, 43/1, 45, 46/1, 46/2, 50, 51, 52, 53, 54, 55

- obręb 205: 6/3, 7, 57

- obręb 206: 1, 2/2, 2/1, 13, 15, 17/1, 40/8, 40/9, 43/3, 44/3, 75

Strony postępowania mogą w terminie 14 dni od daty ogłoszenia obwieszczenia zapoznać się z dokumentami złożonymi wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w dniach pracy Starostwa Powiatowego w Otwocku (pn. 8.00-16.00, wt., śrd., czw., pt. 8.00 ­15.15) w Wydziale Architektury i Budownictwa w Otwocku (ul. Komunardów 10, p. 14., tel. 0-22-788-15-34, w. 372) i w tym terminie złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2069) zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

/-/ Starosta Otwocki

Galeria