Powiatowe obchody 100-rocznicy powołania Policji - uroczysta zbiórka Otwockich Policjantów

Autor: Michał Retman Wydział Kultury i Promocji

17/07/2019

100 lat istnienia policyjnej formacji, otwoccy stróże prawa uhonorowali i upamiętnili uroczystą zbiórką, na którą zaproszono zaangażowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego w powiecie otwockim. Policjanci odbierali akty mianowania na wyższe stopnie służbowe, odznaczenia, listy gratulacyjne od Komendanta Stołecznego Policji oraz dyplomy z wyróżnieniami dla nagrodzonych przez władze powiatu i lokalne samorządy. Uroczysta zbiórka miała bardzo podniosły, rocznicowy charakter. Pamiątkowe plakiety otrzymali przedstawiciele urzędów, instytucji oraz służb, od wielu lat pracujący na rzecz powiatowego bezpieczeństwa. Policjanci otrzymali mnóstwo podziękowań i życzeń, w tym również od Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku młodszego inspektora Huberta Białogrodzkiego.

Okrągła, setna rocznica powstania policyjnej formacji, był przyczynkiem do zorganizowania uroczystej zbiórki upamiętniającej powołanie naszej mundurowej formacji. Zanim złożono meldunek komendantowi, lektor podniosłą przemową wprowadził wszystkich obecnych i zaproszonych w uroczystą atmosferę szczególnego spotkania, które obfitowało w wiele pozytywnych elementów, mianowań, nagród, wyróżnień i podziękowań.

W związku z tegorocznymi obchodami Święta Policji:

 • przyznano 1 policjantowi odznaczenie państwowe – Srebrny Medal „Za długoletnią służbę”,
 • przyznano 1 policjantowi odznaczenie resortowe – Brązową Odznakę „Zasłużony Policjant”,
 • przyznano 14 policjantom odznaczenia nadane przez NSZZ Policji: „Krzyż niepodległości z Gwiazdą” kl. I oraz „Krzyż Niepodległości” kl. II,
 • 50  policjantów awansowano na wyższe stopnie służbowe, w tym:
 • 4 policjantów w korpusie oficerów młodszych Policji,
 • 13 policjantów w korpusie aspirantów Policji,
 • 30 policjantów w korpusie podoficerów Policji,
 • 3 policjantów w korpusie szeregowych Policji.
 • 1 policjanta wyróżniono nagrodą motywacyjną Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • 8 policjantów wyróżniono nagrodami motywacyjnymi Komendanta Stołecznego Policji,
 • 107 policjantów wyróżniono nagrodami motywacyjnymi Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku,
 • 50 policjantów wyróżniono nagrodami ze środków finansowych przekazanych przez:
 • Powiat Otwocki – 22 policjantów,
 • Miasto Otwock – 12 policjantów,
 • Miasto Józefów – 10 policjantów,
 • Miasto i Gmina Karczew – 7 policjantów,
 • Gmina Wiązowna – 5 policjantów,
 • Gmina Sobienie Jeziory – 2 policjantów.

Uroczysta zbiórka miała miejsce sali widowiskowej Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury przy ulicy Poniatowskiego 10 w Otwocku. Aby podkreślić historyczną wagę ceremonialnego przedsięwzięcia, dla zaproszonych gości oraz wszystkich policjantów, przygotowano wystawę poświęconą policjantowi Policji Państwowej – ostatniemu przedwojennemu Komendantowi Stołecznemu Policji – podinspektorowi Marianowi Kozielewskiemu.

Kiedy wybiła godzina 12-sta, lektor - nadkomisarz Daniel Niezdropa rozpoczął uroczystość słowami przedmowy:

„100 lat, które 24 lipca upływa od powołania Policji, to piękna i zobowiązująca dla naszej formacji rocznica. Ważna i szczególna, bo przypominająca o stworzeniu służby, która w swej historii zawsze była blisko społeczeństwa, wyróżniając się szczególną pracą u podstaw nad zapewnieniem jak najlepszego poczucia i poziomu bezpieczeństwa publicznego. Powołana w 1919 roku obchodzi 100 lat swojego istnienia. Tak jak ją powołano, tak i teraz, obecni tutaj policjanci ślubują służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Państwa obecność i przybycie na uroczystą zbiórkę z okazji Święta Policji to wyraz szacunku dla naszej formacji. Serdecznie za to dziękujemy”.

Następnie meldunek o rozpoczęciu uroczystości złożył Komendantowi Powiatowemu Policji w Otwocku - komisarz Arkadiusz Piętka.

Z zachowaniem ścisłej chronologii policyjnego ceremoniału, wprowadzono na salę poczet sztandarowy, a później odegrano hymn państwowy.

Lektor w imieniu kierownictwa komendy i policjantów zapowiedział i powitał wszystkich przybyłych gości w tym: władze powiatu otwockiego i miasta Otwocka, Starostę Otwockiego Cezarego Łukaszewskiego, I Wiceprezydenta miasta Otwocka Sławomira Sierańskiego, władze samorządowe, w tym burmistrzów i wójtów miast i gmin powiatu otwockiego, w tym również ich reprezentantów, służby mundurowe: Wojsko, Straż Pożarną, Straż Miejską i Nadleśnictwo, szefów prokuratur, w tym Prokuratury Rejonowej z Otwocka i Garwolina, przedstawicieli ośrodków badawczych i szkoleniowych oraz służb państwowych i dyrekcję Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury. Niezwykle serdecznie powitano również redaktorów lokalnych mediów.

Po powitaniu zaproszonych, głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Otwocku młodszy inspektor Hubert Białogrodzki. Podziękował wszystkim za przybycie i w sposób bardzo serdeczny, pełen zrozumienia dla trudu policyjnej służby, złożył życzenia policjantom, dziękując za poświęcenie i zaangażowanie w służbę, przekazując przy tym życzenia dla policyjnych rodzin i bliskich.

Zapowiedzią lektora rozpoczęło się wręczanie, kolejno:

 • aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe i listów gratulacyjnych od Komendanta Stołecznego Policji, przekazanych policjantom przez Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku młodszego inspektora Huberta Białogrodzkiego wraz z zastępcami: podinspektorem Jędrzejem Bełzem i nadkomisarzem Dariuszem Sadochem,
 • medali związkowych,
 • dyplomów od samorządowców w związku z nagrodzeniem policjantów za poświęcenie i zaangażowanie w służbę na rzecz mieszkańców.

Z okazji 100-lecia powołania Policji kierownictwo otwockiej komendy, w imieniu własnym i wszystkich policjantów, wręczyło pamiątkowe plakiety oraz dyplomy przedstawicielom samorządu, instytucji oraz służb za współpracę i zaangażowanie na rzecz budowania bezpieczeństwa publicznego dla mieszkańców naszego powiatu.

Ostatnim, ale jakże bardzo ważnym i miłym elementem policyjnej zbiórki, były przemówienia zaproszonych gości. Głos zabierali kolejno:

 • Starosta Otwocki Cezary Łukaszewski, podziękował policjantom za ich trud w budowaniu bezpieczeństwa, przekazał słowa serdecznych życzeń, składając na ręce komendanta pamiątkowy ryngraf oraz specjalnie przygotowany rollup promując Komendę Powiatową Policji w Otwocku oraz powiat otwocki.
 • I Wiceprezydent Miasta Otwocka Sławomir Sierański, wygłosił wiele serdecznych życzeń i uznania dla policyjnej służby,
 • Przewodnicząca Rady Miasta Otwocka Monika Joanna Kwiek, ujmującą i bardzo ciepłą przemową, złożyła życzenia i wyraziła wielki szacunek dla policyjnej formacji,
 • Prokurator Rejonowy w Otwocku Lidia Kazimierczyk-Pyra, podziękowała za wspaniałą współpracę z prokuratorami i pracownikami prokuratury.
 • Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Mariusz Zabrocki, pogratulował, podkreślając współdziałanie policjantów ze strażakami, a przy tym wyraził, jak wiele uznania i sympatii ma dla kierownictwa otwockiej komendy i zaprzyjaźnionej służby mundurowej.

W ten oto sposób uroczysta zbiórka zbliżyła się do końca. Dowódca uroczystości wydał komendę o odprowadzeniu sztandaru i złożył meldunek komendantowi o zakończeniu uroczystości.

Lektor podziękował wszystkim za przybycie, zapraszając i zachęcając do oglądania policyjnej wystawy oraz poczęstunku.

Dziękujemy wszystkim, którzy tego dnia byli z nami – policjantami.

 

źródło: KPP Otwock

Galeria