Zgłoś projekt do Otwockiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok

Autor: Administrator serwisu

12/12/2019

logobo1.jpg

Zgłoś projekt

do Otwockiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r.

i zmieniaj nasze miasto

 

Przypominamy, że do dnia 31 grudnia 2019 r. można zgłaszać propozycje inwestycji i zadań do Budżetu Obywatelskiego Miasta Otwocka na 2020 r.

Do podziału w ramach Budżetu Obywatelskiego jest 1 mln 660 tys. zł.

Zgłaszać można projekty o charakterze ogólnomiejskim, które dotyczą mieszkańców całego miasta. Zachęcamy do przygotowania własnych propozycji i ujęcia w projektach pomysłów na to, co można zrealizować dla poprawy jakości życia w naszym mieście.

Zgłoszone przez mieszkańców Otwocka projekty zostaną poddane weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym.  Na zakwalifikowane projekty będzie można oddać swój głos podczas głosowania, które odbędzie się w okresie od 31 stycznia 2019 r. do 14 lutego 2020 r.


Szczegółowe informacje na stronie:

www.budzetobywatelski.otwock.pl lub w Wydziale Kultury i Promocji Urzędu Miasta Otwocka