Projekty zrealizowane

Logo W 2004 roku przystąpiliśmy do Unii Europejskiej, to już 10 lat…

Dziś Otwock, podobnie jak większość gmin z całego kraju, może się cieszyć wieloma pozyskanymi mniejszymi i większymi dotacjami, które przyczyniły się do rozwoju infrastruktury czy też zapobiegały wykluczeniu społecznemu w przypadku tak zwanych projektów miękkich. Miasto Otwock składało i będzie składało kolejne wnioski do każdego konkursu, którego kryteria dostępu mu na to pozwolą. Ze względu na ograniczony budżet dotacje są niezbędne w każdej sferze.