Przesunięcie terminu dyskusji publicznej w sprawie projektu planu "Wólka Mlądzka - etap II" na 18.01.2021 r.

Autor: Administrator serwisu

08/01/2021

Prezydent Miasta Otwocka informuje, że ze względu na brak możliwości przeprowadzenia dnia 11.01.2021 r. o godz. 16.00, zgodnej  z obwiązującymi regulacjami stacjonarnej dyskusji publicznej w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Wólka Mlądzka- etap II”, wynikający z dużej liczby zarejestrowanych zgłoszeń, dyskusja zostanie przeprowadzona zdalnie w dniu 18.01.2021 r. w godz. 16.00 - 18.00. Termin wyłożenia planu do publicznego wglądu przedłuża się do dnia 22.01.2021 r., a termin składania uwag do dnia 8.02.2021 r.

Prosimy o zgłaszanie  uczestnictwa na adres e-mail: planowanie@otwock.pl  do dnia 14 stycznia 2021 r. do godz. 20.00 (z podaniem imienia i nazwiska) Link do klauzuli RODO

1. Poznaj projekt planu miejscowego

Plan miejscowy składa się z dwóch części: tekstu planu oraz rysunku planu.

Zobacz tekst i rysunek projektu planu

Tekst projektu planu miejscowego

Rysunek projektu planu  miejscowego

2.  Z tekstem i rysunkiem projektu planu miejscowego można zapoznać się również w Urzędzie Miasta Otwocka (poprzez „city box”)

3.   Uwagi do projektu

Wzory formularzy: 

uwaga do mpzp do  wypełnienia odręcznego

uwaga do mpzp  do wypełnienia komputerowego

 

Kto może złożyć uwagi do planu?

Uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu.

Jak złożyć uwagi do planu?

  • podczas dyskusji publicznej on-line  (podając następnie dane personalne na adres: umotwock@otwock.pl, przesyłając uwagę na czacie na YT lub wziąć udział w spotkaniu na platformie Microsoft Teams, podając swoje dane osobowe,  czyli imię i nazwisko oraz adres,  dzwoniąc pod numer telefonu lub przesyłając je na adres e-mail wskazane w trakcie spotkania)
  • mailowo na adres:  umotwock@otwock.pl
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock
  • osobiście w Urzędzie Miasta Otwocka (poprzez „city box”)
  • Poprzez usługę ePUAP - formularz ogólny lub skorzystać z formularza samej uwagi do projektu planu

 

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.