Rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Autor: Oświata Miejska w Otwocku

30/04/2019

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji 6 maja 2019 roku o godz. 9.00 rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock. Rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach jak rekrutacja podstawowa, prowadzona będzie elektronicznie pod adresem strony https://otwock.elemento.pl, istnieje również możliwość złożenia wniosku w formie papierowej w placówce pierwszego wyboru.

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo w placówkach oświatowych.

 

ikona strzałka Zarządzenie Prezydenta Miasta Otwocka Nr 9/2019 z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów w roku szkolnym 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock, link: http://bip.otwock.pl/fls/bip_pliki/2019_01/BIPF57FB86176B51AZ/z9_2019.pdf