Spotkanie informacyjne dotyczące przebudowy ul. Ługi

Autor: Administrator serwisu

23/01/2020

cover.png

Uprzejmie informuję , że  pomiędzy Miastem Otwock a firmą TOMIRAF Spółka      z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Woli Karczewskiej, ul. Trakt Lubelski 1G, 05-408 Glinianka została zawarta umowa  na  prowadzenie prac  związanych z przebudową ul. Ługi od ul. Okrzei do ul. Danuty  w ramach zadania budżetowego „ Rozbudowa ul. Ługi od  ul. Okrzei do ul. Danuty” . Przewidywany termin  realizacji do 30.10.2020 r.

 W związku z powyższym  pragnę  zaprosić Państwa na spotkanie  informacyjne, które odbędzie się w dniu 27.01.2020 r  o godz. 19.00 w świetlicy na Plebanii Parafii Miłosierdzia Bożego w Otwocku, ul. Ługi 58a.  Celem spotkania jest poinformowanie mieszkańców o  zakresie realizowanej inwestycji drogowej.

Przedmiotowa inwestycja  o wartości  2 699 747,86 zł brutto,  dofinansowana jest    w 70% z Funduszu Dróg  Samorządowych.

Wykonawcą  w/w robót  jest firma TOMIRAF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Woli Karczewskiej, ul. Trakt Lubelski 1G, 05-408 Glinianka.

  Pragnę  przeprosić Państwa za wszelkie  utrudnienia  i niedogodności, które mogą wystąpić podczas realizacji zadania, a zarazem zwracam się z uprzejmą prośbą   o wyrozumiałość z Państwa strony i umożliwienie Wykonawcy  prowadzenia niezbędnych prac.

Jednocześnie  pragnę  wyrazić swoją  nadzieję,  że zrealizowana  inwestycja  poprawi  warunki oraz komfort  użytkowania ulicy Ługi, i tym samym na długo będzie służyć Mieszkańcom  Otwocka.