Sprostowanie do porządku obrad

Autor: Administrator serwisu

01/02/2018

W opublikowanym porządku obrad LX sesji Rady Miasta Otwocka zostały przez przewodniczącego rady miasta umieszczone nieprawdziwe informacje.

Punkt 5 brzmi: Rozpatrzenie pisma spółki Eneris Surowce (data wpływu do Urzędu Miasta: 12 grudnia 2017 r.) oraz kwestii propozycji zwiększenia limitów składowania z 40 tys. ton/rok do 100 tys. ton/rok zaproponowanej przez Prezydenta Miasta.    (http://bip.otwock.pl/?bip=3&rejid=3615)

Tymczasem Prezydent miasta nie składał takiej propozycji. Mamy nadzieję, że na dzisiejszej sesji ten błędny zapis zostanie sprostowany, a cała sytuacja wyjaśniona przed przyjęciem porządku obrad. Nie mniej mając na uwadze, że temat limitów na składowisku jest tematem słusznie budzącym społeczne obawy publikujemy niniejsze sprostowanie. Jednocześnie przypominając, że decyzja dotycząca ewentualnego zwiększenia limitów leży w kompetencji Rady Miasta.

Pismo Eneris Surowce