Szczepienia przeciwko grypie 65+

Autor: Administrator serwisu

Program zdrowotny realizowany w 2015 roku

Zdrowotny program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 65 roku życia

Opis problemu zdrowotnego

Program ukierunkowany jest na profilaktykę zdefiniowanego problemu zdrowotnego jakim jest grypa sezonowa w populacji osób w wieku 65 lat i więcej.
Najskuteczniejszym sposobem zwalczania grypy jest profilaktyka, a jej podstawowym elementem swoista immunizacja w postaci szczepień przeciwgrypowych.
Wybór grupy docelowej (osoby w wieku 65 lat i więcej) pozostaje w zgodzie z Programem Szczepień Ochronnych na 2015 r. (szczepienia zalecane, niefinansowane z budżetu ministra właściwego do spraw zdrowia).

Liczba mieszkańców Otwocka w wieku 65 lat i więcej wynosi ok. 5780 osób (według stanu na dzień 02 stycznia 2015 r.). Zmniejszenie zapadalności na choroby zakaźne, którym można zapobiegać przez szczepienia, należy do strategicznych celów zdrowotnych Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007 – 2015 oraz jest zgodne z priorytetami określonymi w rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 21.08.2009r. w sprawie priorytetów zdrowotnych (Dz. U. z 2009 r., nr 137, poz. 1126 z późn. zm.).

Termin realizacji programu zdrowotnego

Program będzie realizowany od września do grudnia 2015 r. lub do wyczerpania przyznanych środków finansowych z budżetu Miasta Otwocka. Program może zostać zakończony wcześniej w sytuacji włączenia szczepień przeciwko grypie dla osób w wieku określonym programem do szczepień obowiązkowych, finansowanych że środków Ministerstwa Zdrowia). Szczepienia będą wykonywane zgodnie z wytycznymi Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce - z zastrzeżeniem, że jest to uzależnione od dostawy szczepionki. Szczegółowe terminy realizacji programu zdrowotnego zostaną określone w umowie.

Finansowanie programu zdrowotnego

Szczepienie przeciwko grypie znajduje się w Programie Szczepień Ochronnych jako szczepienie zalecane, niefinansowane ze środków znajdujących się w budżecie ministra właściwego do spraw zdrowia. Świadczenia w ramach programu zdrowotnego zostały sfinansowane w całości z Budżetu Miasta Otwocka na rok 2015 w oparciu o cenę wskazaną w ofercie przez realizatora programu zdrowotnego.