Sztandar Armii Krajowej już w „Ekonomiku”

Autor: Wydział Kultury i Promocji

13/11/2018

9 listopada 2018 roku o godzinie 11.00 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. St. Staszica w Otwocku odbyła się uroczystość z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości i przekazania Sztandaru Armii Krajowej. Obchody przebiegały w dwóch odsłonach. Pierwsza odbywała się na boisku szkolnym.

Galę rozpoczęło wprowadzenie pocztów sztandarowych, po czym  dowódca uroczystości, uczeń Krystian Książek, złożył meldunek Dyrektor szkoły, pani Apolonii Żołądek, która dokonała przeglądu uczniów klas mundurowych. Następnie  podniesiono flagę państwową.  Punktualnie o godzinie 11.11 zebrani odśpiewali  4-zwrotkowy hymn narodowy. W ten sposób „Ekonomik” włączył się do bicia „Rekordu dla Niepodległej” ogłoszonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.  Minutą ciszy uczczono poległych bohaterów, dzięki którym możemy żyć w wolnej Ojczyźnie. Spektakularnym wydarzeniem było wystrzelenie biało-czerwonych rac. W dalszej kolejności pani Dyrektor w imieniu swoim i całej społeczności powitała zaproszonych gości, którzy swoją obecnością nadali wysoką rangę odbywającej się uroczystości. Znamienite audytorium stanowili: kombatanci Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, Prezydent Miasta Otwocka pan Zbigniew Szczepaniak, ksiądz dziekan Bogdan Sankowski, Dyrektor Oświaty Miejskiej pani Hanna Majewska-Smółka, Członek Zarządu Powiatu pani Aneta Bartnicka, Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji pan Andrzej Wysoczański, pani Agnieszka Dąbrowska. W dalszej  kolejności odczytany został Niepodległościowy Apel Pamięci. Uczestnicy spotkania  stali się świadkami historycznego zdarzenia, jakim było zasadzenie „dębu wolności” przez zacnych gości i panią Dyrektor. Tym symbolicznym akcentem szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji zasadzenia 100 tys. drzew na 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W sali gimnastycznej nastąpiło uroczyste przekazanie szkole pod opiekę Sztandaru Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Warszawa-Powiat Koło Nr 4 „Fromczyn” w Otwocku. Na Akcie przekazania Sztandaru oraz na Porozumieniu o współpracy swoje podpisy złożyli  porucznik Bohdan Głowacki Prezes  Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej okręg Warszawa - Powiat Koło nr 4 „Fromczyn” w Otwocku i Dyrektor szkoły pani Apolonia Żołądek, która w swoim wystąpieniu m.in. podziękowała kombatantom za ten znak sławy wojennej i tradycji oraz wierności, honoru i męstwa żołnierzy AK, za  dar zaufania i  dalszą współpracę.  Na ręce Prezesa przekazała bukiet biało-czerwonych róż. Sztandar został  umieszczony w Izbie Pamięci Armii Krajowej. Wspólne odśpiewanie hymnu szkoły zakończyło część oficjalną.

Na występ artystyczny złożyła się poezja recytowana przez uczniów, która przybliżyła  tragizm i cierpienie narodu polskiego w okresie  niewoli narodowej. Czasy I wojny światowej, moment wybicia się Polski na niepodległość, walkę o kształt granic odradzającego się państwa ukazały pojawiające się na ekranie fragmenty filmów, a także obrazy. Czyny I Kompanii Kadrowej oraz Legionów uwiarygodniła na scenie postać Józefa Piłsudskiego. Piosenki legionowe w wykonaniu młodzieży, przesuwające się sceny walk przeniosły widzów w kulminacyjny czas wyłaniającej się z niebytu Polski. To szczególne spotkanie było również okazją do przypomnienia związków Józefa Piłsudskiego z Otwockiem. Szkolny zespół taneczny „Staśki” wykonał polski taniec narodowy poloneza. Występ młodzieży komponował z dekoracją, która wprowadziła w klimat i czasy odradzającego się państwa polskiego. Aulę ozdobiono flagami państwowymi, okolicznościowymi gazetkami, planszami dotyczącymi wojny polsko-bolszewickiej, na ścianie głównej upięto flagę, a na niej orła w rozerwanych kajdanach.

 

11 listopada w niedzielę poczty sztandarowe ZSEG szkoły oraz pani Dyrektor, nauczyciele, uczniowie wzięli udział we mszy świętej w intencji Ojczyzny w kościele p.w. św. Wincentego á Paulo, w uroczystościach przy pomniku Marszałka Piłsudskiego  oraz  paradzie ulicami Otwocka do PMDK-u,  gdzie odbył się piknik historyczny. Młodzież klas wojskowych była odpowiedzialna za przeprowadzenie uroczystości patriotycznej pod pomnikiem Naczelnika Państwa Polskiego.

Galeria