Urząd Miasta

Prezydent Miasta Jarosław Tomasz MARGIELSKI

tel. 22 779-27-92
e-mail: prezydent@otwock.pl
Prezydent Miasta Otwocka przyjmuje mieszkańców w każdy wtorek po uprzednim zapisaniu się w sekretariacie.

Sekretariat Prezydenta 

22 779-27-92, Centrala: 22 779-20-01, wewn.: 302, 127, 
e-mail: sekretariat@otwock.pl

II Wiceprezydent Miasta Paweł WALO

tel. 22 779-38-49
e-mail: pwalo@otwock.pl

Sekretariat I i II Wiceprezydenta 

tel. 22 779-38-49, wewn.: 309
e-mail: sekretariat2@otwock.pl

Sekretarz Miasta Piotr BARTOSZEWSKI

tel. 22 779-27-92, wewn. 303
e-mail: sekretarz@otwock.pl, pbartoszewski@otwock.pl

Skarbnik Miasta Alicja Matuszewska

tel. 22 788-09-99
e-mail: amatuszewska@otwock.pl

 

Godziny pracy Urzędu Miasta:

poniedziałek: 8.00 - 18.00, Kasa: 8.00 - 18.00
od wtorku do piątku: 8.00 - 16.00, Kasa: 8.00 - 16.00

Godziny pracy Urzędu Stanu Cywilnego:

poniedziałek: 8.00 - 18.00
wtorek: 8.00 - 14.00
środa: 8.00 - 16.00
czwartek: 8.00 - 14.00
piątek: 9.00 - 15.00

Godziny przyjęć interesantów:

Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych

tel. 22 788 04 02
e-mail: bfz@otwock.pl
05-400 Otwock, ul. Krucza 5

Biuro kadr i szkoleń

tel. 22 779 20 01 do 6, wew. 163 lub 22 779 47 37
e-mail: kadry@otwock.pl
budynek "B", parter

Biuro Rady Miasta

tel. 22 779 20 01 do 6, wew. 305  lub 22 779 28 02
e-mail: radamiasta@otwock.pl
budynek "C", piętro

Biuro Komunikacji Społecznej

tel. 22 779 20 01 wew. 133
e-mail: pjaworek@otwock.pl
05-400 Otwock, ul. Armii Krajowej 5, bud. A, pok. 12B

Urząd Stanu Cywilnego

tel. 22 779 20 01 do 6, wew. 111, 136, 137 lub 22 779 46 84
e-mail: usc@otwock.pl
budynek "C", parter

Wydział Budżetu

tel. 22 779 20 01 do 6, wew. 105, 161, 187, 165, 167
e-mail: ilech@otwock.pl
budynek "B", I piętro

Wydział Ewidencji Działalności Gospodarczej

tel. 22 779 20 01 do 6, wew. 154, 126 lub 22 788 85 76
e-mail: wdg@otwock.pl
budynek "C", piętro

Wydział Gospodarki Gruntami

tel. 22 779 20 01 do 6, wew. 195, 166, 147, 178 lub 22 779 46 96
e-mail: wggr@otwock.pl
budynek "B", II piętro

Wydział Gospodarki Komunalnej

tel. 22 779 20 01 do 6, wew. 310, 118, 139 lub 22 779 21 11
e-mail: wgk@otwock.pl
budynek "B", II piętro

Wydział Gospodarki Lokalami

tel. 22 779 20 01 do 6, wew. 140, 169; lub 22 779 46 94
e-mail: wgl@otwock.pl
05-400 Otwock, ul. Krucza 5 

Wydział Gospodarki Odpadami

tel. 22 779 20 01 do 6, wew. 138, 119, 184  lub 22  779-35-88, 22 779-60-55, 22 779 60-54
budynek "B", parter

Wydział Inwestycji

tel. 22 779 20 01 do 6, wew. 100, 239, 156, 158  lub 22  779-33-32
e-mail: inwestycje@otwock.pl
budynek "B", II piętro

Wydział Kultury i Promocji

tel. 22 779 20 01 do 6, wew. 170, 191 lub 22 788 37 18
e-mail: kultura@otwock.pl
budynek "A"

Wydział Ochrony Środowiska

tel. 22 779 20 01 do 6, wew. 171
e-mail: srodowisko@otwock.pl
budynek "C", parter

Wydział Organizacyjny

tel. 22 779 20 01 do 6, wew. 104, 300, 212, 160, 355, 306, 186, 121, 189  lub 22 779-60-70, 22 779-24-24, 22 779-22-10, 22 779-36-97

Wydział Planowania Przestrzennego

tel. 22 779 20 01 do 6, wew. 200, 108, 152, 190   lub 22 779 38 45
e-mail: architektura@otwock.pl
budynek "B", I piętro

Wydział Podatków i Opłat

tel. 22 779 20 01 do 6, wew. 192, 131, 182
e-mail: wpo@otwock.pl
budynek "B", I piętro

Wydział Profilaktyki Zdrowotnej i Świadczeń Rodzinnych

tel. 22 779 20 01 do 6, wew. 173
budynek "C", piętro

Wydział Spraw Obywatelskich

tel. 22 779 20 01 do 6, wew. 141, 122, 142, 144, 145
budynek "B", parter

Wydział Zamówień Publicznych

tel. 22 779 20 01 do 6, wew. 107, fax. 22 779-35-89
e-mail: zamowienia@otwock.pl
budynek "B", parter

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej

tel. 22 779 20 01 do 6, wew. 109, 151 lub 22 779 44 90
e-mail: wzk@otwock.pl
budynek "C", piętro

Zespół Komunalizacji Mienia

tel. 22 779 20 01 do 6, wew. 197 lub 22 779 61 65
e-mail: zmk@otwock.pl
budynek "B", II piętro