Wprowadzenie zmiany organizacji ruchu

Autor: Administrator serwisu

04/04/2019

W związku z realizacją zadania pn."Modernizacja linii kolejowej Nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku Warszawa wschodnia - Lublin - Dorohusk - Granica Panstwa" - odcinek Otwock - Dęblin", w dniach 5-13 kwietnia br. w pasie ulicy Filipowicza, Żeromskiego, Armii Krajowej i ulicy Warszawskiej będą prowadzone roboty związane z przepięciem nowo wybudownego wodociągu. W związku z powyższym na ww. odcinkach dróg będzie wprowadzony ruch wahadłowy. 

Ww. roboty będą prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu KT.7121.1.153.2018.MB. W przypadku powstawania zatorów drogowych ruch pojazdów będzie kierowany ręcznie przez pracowników posiadającyh stosowne uprawnienia. 

 

Osoba do kontaktu: Sebastian Michałowski, e-mail: sebastian.michalowski@budimex.pl