Wyjeżdżasz w czasie wyborów? Odbierz zaświadczenie o prawie do głosowania

Autor: Wydział Kultury i Promocji

06/05/2019

Szanowni Mieszkańcy!

W dniu 26 maja 2019 r. odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Mieszkańcy zameldowani na pobyt stały lub wpisani do tutejszego rejestru wyborców będą automatycznie umieszczeni na listach wyborczych. Jeśli natomiast planują Państwo wyjazd poza Otwock w czasie wyborów lub będą Państwo przejazdem gościć w naszym mieście, to poniżej zamieszczamy krótkie instrukcje w jaki sposób będzie można zagłosować w zbliżających się wyborach:

W razie wyjazdu poza Otwock:

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania należy złożyć najpóźniej do dnia 24 maja 2019 r. 
  • Wniosek w powyższej sprawie może zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej (skan wniosku).
  • Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę (upoważnienie może być zawarte na druku wniosku o wydanie zaświadczenia).
  • Zaświadczenie uprawnia do głosowania w dowolnym obwodzie wyborczym w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wnioski w powyższych sprawach można będzie złożyć w tut. urzędzie również w wydłużonym czasie pracy w dniach 13 maja oraz 21 maja do godz. 20.00, a także w sobotę 18 maja w godz. 10.00 - 12.00.

W razie pobytu w Otwocku (dotyczy osób, które nie widnieją w tutejszym rejestrze wyborców):

  • W celu zagłosowania w obwodzie wyborczym na terenie Otwocka, należy uprzednio zgłosić się do Urzędu Miasta Otwocka – Wydziału Spraw Obywatelskich (bud. B pok. 6) najpóźniej do dnia 21 maja 2019 r. wraz z dowodem osobistym i złożyć stosowny wniosek.

Galeria