Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Emilii Plater” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (nowe terminy w związku z koniecznością odwołania dyskusji publicznej

Autor: Administrator serwisu

28/09/2020

Otwock-FB-1200x1200px_Zagospodarowanie_02.png

Informujemy, że z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. „Emilii Pater” można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

https://bip.otwock.pl/?bip=1&cid=1047&bsc=N

Wyłożenie projektu planu trwa od 28.09.2020 – 30.10.2020 r.

Dyskusja publiczna odbędzie się 29.10.2020 r. o godz. 16:00 w Auli Urzędu Miasta.

Składanie uwag do wyłożonego projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko trwa do 17.11.2020 r.