Zawiadomienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ws. układu urbanistycznego

Autor: Administrator serwisu

06/04/2021

Informujemy, że Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadomił 
Prezydenta Miasta Otwocka o zamiarze włączenia kart ewidencyjnych
następujących obszarów zabytkowych:

- układ urbanistyczny Soplicowa w Otwocku

- układ urbanistyczny d. Letniska Świder w Otwocku – Świdrze Zachodnim

- układ urbanistyczny Śródborowa w Otwocku

do wojewódzkiej ewidencji zabytków.

W Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:
https://bip.otwock.pl/?bip=2&cid=1040&id=21465 znajduje się pismo
konserwatora zabytków oraz karty ewidencyjne. W przypadku pytań prosimy
o kontakt z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Warszawie.