Zawieszenie biegu terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz odwołanie dyskusji publicznej

Autor: Administrator serwisu

16/04/2020

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31.03.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  (Dz. U. z 2020 r., poz. 566), w tym w szczególności zakazu przemieszczania się osób poza m.in. wykonywaniem pracy oraz zaspokajaniem niezbędnych potrzeb życia codziennego do dnia

11 kwietnia 2020 r., a także ograniczeniem od dnia 31.03.2020 r. do odwołania wykonywania zadań przez urząd administracji publicznej polegającym wyłącznie na wykonywaniu:

1)            zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom,

2)            określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający

bezpośrednią obsługę interesantów do odwołania zawieszony zostaje bieg terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka oraz odwołana zostaje dyskusja publiczna, która miała odbyć się w dniu 21.04.2020 r. o godzinie 13:00.

O przywróceniu terminu wyłożenia oraz wyznaczeniu nowego terminu dyskusji i składania uwag poinformujemy po odwołaniu powyższych zakazów i ograniczeń przez Radę Ministrów.

Zawieszenie wyłożenia - załącznik do pobrania