Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – rozpatrzenie uwag

Autor: Administrator serwisu

21/12/2020

Uwagi do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka zostały rozpatrzone Zarządzeniem Nr 337/2020 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 25 listopada 2020 r. Link do zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.otwock.pl/?bip=2&cid=1322&id=20940