Wyszukaj
Facebook YouTube
A A+ A++ Wersja kontrastowa
BIP BIP
Miasto Otwock
STRONA GŁÓWNA Mieszkaniec Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Budynki - ozdobnik

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, Bud. C, pok. 3

tel. 22 779 20 01 do 6, wew. 111, 136, 137 lub 22 779 46 84
e-mail: usc@otwock.plKierownik: Jolanta Wysocka
Zastępca kierownika: Beata Boczarska
Zastępca kierownika: Anna Dąbkowska
Zastępca kierownika: Anna Sędek


Zadania jednostki

Do zadań jednostki organizacyjnej urzędu należy w szczególności:

1) rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów w Systemie Rejestrów Państwowych (SRP);

2) dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego;

3) prowadzenie i archiwizowanie ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych;

4) prowadzenie spraw z zakresu zmiany imion i nazwisk;

5) dokonywanie innych czynności wynikających z przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2224 z późn. zm.), ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2086 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397),

6) obsługi przyjmowania przez Prezydenta lub Sekretarza ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

7) prowadzenie spraw związanych z długoletnim pożyciem małżeńskim, w tym przygotowywanie wniosków do Wojewody w sprawie medali "Za długoletnie pożycie małżeńskie",

8) współpracy z polskimi placówkami dyplomatycznymi za granicą w zakresie działania USC.