Wyszukaj
Facebook YouTube
A A+ A++ Wersja kontrastowa
BIP BIP
Miasto Otwock
STRONA GŁÓWNA Mieszkaniec Obywatelski Otwock Budżet obywatelski

Budżet obywatelski

Budynki - ozdobnik

Co to jest budżet obywatelski?

Budżet obywatelski to mechanizm partycypacyjny, w ramach którego mieszkańcy miasta mają prawo zgłaszać projekty zadań do realizacji z wydzielonej części budżetu, a następnie wybierać w trybie głosowania te projekty, które przeszły pozytywnie proces weryfikacji. Informacje dotyczące aktualnej edycji budżetu obywatelskiego dostępne są na stronie: otwock.budzet-obywatelski.org

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2024 ROKU

Próg kwotowy do 800 000 zł:

1.     BEZPIECZNY OTWOCK– 1738 głosów;

Próg kwotowy do 400 000 zł:

1.     BUTELKOMATY: OTWOCK WIELORAZOWO Z EKOLOGIĄ - BUDŻET NA ZMIANĘ PRZYZWYCZAJEŃ – 797 głosów;

Próg kwotowy do 150 000 zł:

1. NAUKOWY, INTERAKTYWNY PARK ZABAW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – 784 głosów;

2. KSIĄŻKO-MAT- KSIĄŻKĘ MASZ BLIŻEJ - 576 głosów;

Próg kwotowy do 50 000 zł:

1.     BIBLIOTEKA MOŻLIWOŚCI - WZBOGACENIE OFERTY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OTWOCKU – 1000 głosów;

2.     OCHRONA MINI SIEDLISK JEŻY W OTWOCKU – 676 głosów.


ZWYCIĘSKIE PROJEKTY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2020 ROKU

Próg kwotowy do 600 000 zł:
1. Stacja Rekreacja - pumptrack i street workout - 1246 głosówPróg kwotowy do 300 000 zł:
1. Stacja Rekreacja - park trampolin - 1486 głosów
2. Przebudowa ul. Sowińskiego i ul. Wiązowskiej - 672 głosy

Próg kwotowy do 150 000 zł:
1. "Wasze bezpieczeństwo w naszych rękach" - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Otwock poprzez doposażenie jednostek OSP Jabłonna i OSP Wólka Mlądzka - 1048 głosów
2. Sala sensorycznego doświadczania świata - 812 głosów

Próg kwotowy do 50 000 zł:
1. "Moc książek" - wzbogacenie księgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej - 1214 głosów
2. "Monitoring jakości powietrza dla Otwocka" - zakup systemu monitorowania jakości powietrza dla różnych lokalizacji w Otwocku - 843 głosy

Próg kwotowy do 20 000 zł:
1. "Więcej książki - mniej smartfona" - doposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Otwocku (filia nr 1), w tym kampania promująca rozwój czytelnictwa - 1795 głosów
2. Zajęcia z integracji sensorycznej dla małych dzieci - uczenie się poprzez zmysły - 745 głosów
3. Zespół zadaszonych ławek z przewijakiem - 474 głosyZWYCIĘSKIE PROJEKTY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2019 ROKU

Próg kwotowy do 600 000 zł
1. Leśny park „Wiejska” – 2043 głosyPróg kwotowy do 300 000 zł
1. Park Naukowy na Kresach – 1797 głosy2. Rozbudowa ogólnodostępnej strefy przy SP 3 (bieżnia, urządzenia sportowe, wiaty dla rowerów, zieleń) – 1639 głosy

Próg kwotowy 150 000 zł
1. Budowa ulicy Ptasiej w Otwocku – 1225 głosy
2. Ekologiczno-edukacyjna ścieżka z placem zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 – 1222 głosy

Próg kwotowy 50 000 zł
1. Park gier przy SP4 – 1985 głosy
2. Bezpieczny plac zabaw – 1542 głosy

Próg kwotowy 20 000 zł
1. Kampania informacyjna "Czyste powietrze w Otwocku" – 1921 głosy
2. Przejście dla pieszych w ul. Kościuszki – 1254 głosy
3. Zajęcia SI (integracji sensorycznej) dla najmłodszych - usprawnianie małej motoryki – 1138 zł

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2016 ROKU

Próg kwotowy do 500 000 zł
1. Budowa nawierzchni drogi ulicy Wiązowskiej w Otwocku na odcinku od ulicy Sowińskiego do rzeki Świder – 1558 głosów

Próg kwotowy 250 000 zł
1. Budowa nawierzchni drogi ulicy Juliana Tuwima na odcinku od ulicy Majowej do ulicy Pogodnej – 1992 głosy
2. Projekt i budowa ul. Krasińskiego w Otwocku – 999 głosy

Próg kwotowy 150 000 zł
1. Plac Zabaw – 1506 głosy
2. PUMPTRACK - rowerowy plac zabaw przeznaczony do zbiorowej rekreacji – 1108 głosów

Próg kwotowy 50 000 zł
1. Bezpieczny plac zabaw – 1245 głosy
2. Biblioteka w Otwocku - Nowoczesna przestrzeń kultury – 1022 głosy
3. "Pół godzinki dla Rodzinki" czyli strefa ruchu, wypoczynku, zabawy na świeżym powietrzu – 551 głosy
4. Zestawy interaktywne w Szkole Podstawowej nr 9 – 545 głosy

Próg kwotowy 10 000 zł
1. Kolorowy ogród – 1343 głosy
2. Książka specjalnych potrzeb – 1029 głosy
3. Pomoc specjalistyczna dla małych dzieci – 769 głosy
4. Ławki i stolik szachowy na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 – 613 głosów
5. Dostosowanie pracowni komputerowych w Szkole Podstawowej Nr 12 w Otwocku do minimalnych standardów umożliwiających bezawaryjne funkcjonowanie – 527 głosy

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2015 ROKU

Próg kwotowy 500 000 zł
1. Budowa kompleksu sportowego w Szkole Podstawowej nr 1 w Otwocku

Próg kwotowy 200 000 zł
1. Wymiana ogrodzenia w Szkole Podstawowej nr 1 w Otwocku
2. Budowa nawierzchni drogi (jezdnia + chodnik) wraz z progami zwalniającymi na ulicy Kukułczej w Otwocku

Próg kwotowy 50 000 zł
1. Organizacja sali sensoryczno-motorycznej dla małych dzieci
2. Świat bliżej dziecka- realizacja programu wieloletniego -Zdrowe, radosne, bezpieczne dziecko
3. Rozbudowa Placu zabaw dla dzieci Szkoły Podstawowej nr 5 oraz mieszkających w dzielnicy Świder
4. Budowa urządzeń do ćwiczeń typu street workaut w Parku Miejskim w Otwocku

Próg kwotowy 10 000 zł
1. Zakup multimediów do czytelni dla dzieci i młodzieży
2. Zaczarowany ogród - rewitalizacja ogrodu przedszkolnego
3. Zakup zestawów multimedialnych dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Otwocku
4. Sieć Hot Spot w otwockim Parku Miejskim

Podstawy prawne stosowania

Budżet obywatelski jest mechanizmem niezdefiniowanym prawnie. Formalnie budżet obywatelski jest rodzajem konsultacji, które Jednostka Samorządu Terytorialnego przeprowadza z mieszkańcami.

Idea budżetu obywatelskiego polega na tym, że każdy mieszkaniec ma możliwość decydowania o wydatkowaniu środków z budżetu JST. Służy to z jednej strony większej otwartości i użyteczności działania JST, z drugiej – pobudzeniu zainteresowania i aktywizacji mieszkańców w życiu publicznym. Budżet obywatelski może przyczyniać się także do większej efektywności wydatkowania pieniędzy publicznych, do budowania wśród mieszkańców poczucia identyfikacji ze społecznością lokalną.

Uogólniając, można opisać budżet obywatelski stosowany przez JST w kilku etapach:
Przejście przez te etapy wymaga czasu, tak więc cała zasadnicza część budżetu obywatelskiego, od momentu otwarcia możliwości zgłaszania pomysłów do momentu wyboru tych, które będą realizowane, trwa kilka miesięcy (w zależności od liczby mieszkańców i zgłoszonych przez nich pomysłów). Oznacza to, że wybór pomysłów/projektów następuje w jednym roku, a ich realizacja w kolejnym, tak więc cały jeden cykl budżetu obywatelskiego trwa dwa lata.