Wyszukaj
Facebook YouTube
A A+ A++ Wersja kontrastowa
BIP BIP
Miasto Otwock
STRONA GŁÓWNA Mieszkaniec Ochrona środowiska Ekopatrol

Ekopatrol

Budynki - ozdobnik
Zespół Eko Patrolu zajmuje się sprawami związanymi z ochroną zwierząt i kontrolą w zakresie ochrony środowiska, przyrody, odpadów, czystości i porządku, w szczególności:

 1. zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom (poprzez informowanie podmiotów za to odpowiedzialnych),
 2. reagowanie na przejawy łamania przepisów z zakresu ochrony zwierząt,
 3. przeprowadzanie kontroli, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska i innych przepisach, w szczególności:
  • kontrola czystości i porządku na terenie miasta oraz właściwego postępowania z odpadami,
  • kontrola właścicieli nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie zawierania umów dotyczących odbioru odpadów,
  • kontrola właścicieli nieruchomości w zakresie zawierania umów i posiadanych rachunków na wywóz nieczystości płynnych,
  • kontrola legalności wycinki drzew,kontrola palenisk domowych.
 4. interwencje związane z zanieczyszczaniem cieków wodnych na terenie Miasta,
 5. rozpoznawanie zagrożeń oraz działania prewencyjne mające zapobiegać zdefiniowanym zagrożeniom dla środowiska.
Numer telefonu: Ekopatrol jest dostępny pod numerem telefonu: <b>605-219-979</b> Ekopatrol jest dostępny pod numerem telefonu: 605-219-979
Godziny: Od poniedziałku do piątku w godzinach <b>7:00-15:00</b> Od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00

Poza godzinami pracy Ekopatrolu w sprawach wymagających natychmiastowej interwencji należy kontaktować się Otwocką Komendą Policji.

Działania Ekopatrolu w 2021 r.:

165
interwencje związanych ze zwierzętami i ptakami
237
interwencji związanych z martwymi lub zabitymi dzikimi i domowymi zwierzętami i ptakami
XXX
interwencje związane z odpadami

90
zlikwidowanych dzikich wysypisk
176
weryfikacji zgłoszeń i kontroli palenisk w budynkach
XXX
kontroli porządku, czystości, stanu sanitarnego oraz źródeł ciepła

14
wrak samochodowy


Działania Ekopatrolu w 2020 r.:

103
interwencje związanych ze zwierzętami i ptakami
184
interwencji związanych z martwymi lub zabitymi dzikimi i domowymi zwierzętami i ptakami
104
interwencje związane z odpadami

125
zlikwidowanych dzikich wysypisk
240
weryfikacji zgłoszeń i kontroli palenisk w budynkach
140
kontroli porządku, czystości, stanu sanitarnego oraz źródeł ciepła

13
wrak samochodowy


Działania Ekopatrolu w 2019 r.:

170
interwencji związanych ze zwierzętami i ptakami
136
interwencji związanych z martwymi lub zabitymi dzikimi i domowymi zwierzętami i ptakami
198
zlikwidowanych dzikich wysypisk

90
weryfikacji zgłoszeń i kontroli palenisk w budynkach
150
kontroli porządku, czystości, stanu sanitarnego oraz źródeł ciepła


Aktualne informacje znajdują się na profilu w portalu Facebook: https://www.facebook.com/wosotwock

Chcesz zobaczyć jak wygląda codzienna praca ekopatrolu? Sprawdź wideorelację tutaj -->

Galeria zdjęć

Galeria zdjęć